14/12/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2

Αριθμός Πρόσκλησης 2

Άδελε, 14/01/2016

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 18η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Ψήφιση πιστώσεων για οφειλόμενα παραστατικά προηγούμενων ετών.

2) Ψήφιση πίστωσης για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης» (ΚΕΔΗΡ), για το έτος 2016.

3) Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», για το έτος 2016.

4) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 439.702,12 € για την πληρωμή της εργασίας «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

5) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 418.200,00 € για την πληρωμή της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ».

6) Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων, της υπ’ αριθμ. 9062/29-04-2015 σύμβασης.

7) Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών, που αφορούν τον διαγωνισμό έτους 2016 - 2017.

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.184,27 € για την πληρωμή εξόδων ταχυμεταφορών, εγγράφων – δεμάτων, έτους 2016.

9) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» για το έτος 2016.

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Παροχή εβαπορέ γάλακτος υπαλλήλων Δήμου Ρεθύμνης και σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνης» στο έτος 2016.

11) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.010,66 € για την πληρωμή εξόδων ταχυμεταφορών έτους 2016.

12) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.408,13 € για την απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, για το έτος 2016.

13) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 20.910,00 € για την «Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ. οικ. έτους 2014».

14) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 6.414,45 € για την προμήθεια «Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου» έτους 2016.

15) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 6.350,31 € για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανών γραφείου» έτους 2016.

16) Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη Δημοτικού Υπαλλήλου Ρεθύμνης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης.

17) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.645,56 € για αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)