14/03/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8

Αριθμός Πρόσκλησης   8                                                     Άδελε, 14/03/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                                  

ΠΡΟΣ:

                                                        Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

                                                                         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ

β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος

β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                   

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 20η του μηνός Μαρτίου έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2014.

2)     Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Δεκεμβρίου 2013 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013

3)     Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Ιανουαρίου 2014

4)     Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Φεβρουαρίου 2014 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2014

5)     Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

6)     Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

7)     «Λήψη απόφασης κατακύρωσης της δημοπρασίας για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»

8)     Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την έκτακτη μετάβαση στην Αθήνα του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη

9)     Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

10)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 49.500,00 € για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΩΝ».

11)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΩΝ»

12)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 38.042,71 € για το έργο «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Δ. ΝΙΚ. ΦΩΚΑ)»

13)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ»

14)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ»

15)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 233,70 € για την προμήθεια Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

16)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων.

17)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την προμήθεια Λοιπός Εξοπλισμός, για το έτος 2014 της Δ/νσης Καθαριότητας.

18)  Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση δημότη λόγω ρυμοτομίας σε εφαρμογή της 32/97 πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 482-483 στη Π.Ε. Μασταμπά- Καλλιθέα.

19)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας»

20)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 236.462,09 € για την πράξη «Οργάνωση για Δασική αναψυχή  – Ανάδειξη -  Προστασία και διαχείριση Φαραγγιού Μύλων Δήμου Ρεθύμνης»

21)  Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

22)  Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

23)  Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

24)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 249.939.01€ για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ρεθύμνης» 

25)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00  € για Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού.

26) Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΛΙΔΙ»

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)