26/02/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 7

Αριθμός Πρόσκλησης    7                                                   Άδελε, 26/02/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                                  

ΠΡΟΣ:

                                                        Τακτικά μέλη

1.     Σπανουδάκης Στυλιανός
2.     Αποστολάκη Αναστασία
3.     Λαχνιδάκης Δημήτριος
4.     Λίτινας Εμμανουήλ
5.     Σαριδάκης Κωνσταντίνος
6.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
7.     Βλαστός Γεώργιος
8.     Μανουσογιάννης Μανούσος

 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου
2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ

β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος

β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 6η του μηνός Μαρτίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση της πίστωσης ποσού 4.631,80 € για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ».

2)     Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

3)     Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Καλλιόπης χήρας Βασιλείου Ψυχαράκη.

4)     Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

5)     Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας των κκ. Βεριγάκη Εμμανουήλ, Διογένη και Μαριάννας.

6)     Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης.

7)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 149.691,00 € για το «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΤΟΥΣ 2013».

8)     Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλου του Δήμου που μετακινήθηκε εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

9)     Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση της πίστωσης ποσού 350,00 € για την προμήθεια «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΑΞΕΙΣ».

10)  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση της πίστωσης ποσού 650,00 € για την προμήθεια  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

11)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 209.775,08 € για την εκτέλεση του έργου» «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΙΝΕ- ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

12)  Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΩΡΙΑΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ».

13)  Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

14)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 51.838,18 € για την πληρωμή του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (2008)».

15)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 24.810,33 € για την «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου: Κατασκευή Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης στη θέση Παναγιάς Ελιές»

16)  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2014.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                      Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)