13/02/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 5

Αριθμός Πρόσκλησης    5                                                      Άδελε, 13/02/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                                  

ΠΡΟΣ:

           Τακτικά μέλη

  1. Σπανουδάκης Στυλιανός
  2. Αποστολάκη Αναστασία
  3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
  4. Λίτινας Εμμανουήλ
  5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
  6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
  7. Βλαστός Γεώργιος
  8. Μανουσογιάννης Μανούσος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας
γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

    3. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
    4. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
                        

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 17η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Λογιστική τακτοποίηση έργων που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

2)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 35.000,00 € για το έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

3)     Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

4)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 9.129,06 € για την εξόφληση της μελέτης «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

5)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 44.269,26 € για το έργο «Ενίσχυση Σχολικού Κτιρίου 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης».

6)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 48.000,05 € για το έργο «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ»

7)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 900.000,00 € για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

8)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.451.082,61 € για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)».

9)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.339.074,89 € για το έργο «ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

10)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 570.655,13 € για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)».

11)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.693.044,02 € για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».

12)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300.000,00 € για το έργο «ΒΙΟΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)».

13)  Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης για την Συντήρηση των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης  με απευθείας ανάθεση.

14)  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού 11.797,35 €  για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ».

15)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.

16)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.

17)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 500.786,30 Ευρώ για την πληρωμή του έργου «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού. Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (τμήμα από οδό Ε. Δασκαλάκη έως συμβολή της ΠΕΟ με επαρχιακή οδό προς Αρκάδι)».

18)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.616.836,49 Ευρώ για την πληρωμή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ».

19)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.143,30 Ευρώ για την προμήθεια «Ηλιακό Ρολόι στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη».

20)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 125.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

21)  Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

22)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 Ευρώ για το έργο «Κατασκευή μνημείου Μικρασιατών στην ομώνυμη πλατεία».

23)  Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης 89.934,75 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (49.887,56 και  40.047,19 αντιστοίχως).

24)  Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης 43.243,48 για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (26.810,96 και  16.432,52 αντιστοίχως).

25)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 499.059,43 Ευρώ για την πληρωμή του έργου «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού. Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (τμήμα από οδό Κριάρη ως το δυτικό όριο του Δ. Ρεθύμνης)».

26)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.585.662,73 Ευρώ για την πληρωμή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

27)  Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της Προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών», με πρόχειρο διαγωνισμό.

28)  Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της Προμήθειας «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών Υλικών Γραφείων», με πρόχειρο διαγωνισμό.

29)  Έγκριση εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης 158/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και ψήφιση πίστωσης.

30)  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

31)  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.225,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

32)  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού 10.000,00 €  για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

33)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 50.218,71  Ευρώ για την πληρωμή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΤΗΕΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

34)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 189.850,00€ για το έργο «Προσβάσιμες Πόλεις – Έργα βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Φρούριο Φορτέτζα και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης».

35)  Καθορισμός όρων διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

36)  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού 3.769,95 € για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για τις ανάγκες του κτηνιατρείου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)