12/06/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19

Αριθμός Πρόσκλησης 19                                                    Άδελε, 12/06/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

2) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

3) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 8.224,40 € για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»

4) Λήψη απόφασης για καθορισμό εκ νέου των όρων διενέργειας του επαναληπτικού, δημόσιου, ανοικτού, διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»

5) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαΐου 2014 έως και την 30η Μαΐου 2014.

6) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 8.761,41 Ευρώ για την εξόφληση της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου: Ανοικτό Μουσείο Επαυξημένης Πραγματικότητας»

7) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 5.282,60 Ευρώ για την εξόφληση της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ. 175 ΕΩΣ Ο.Τ. 166 ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 5.282,60 Ευρώ για την εξόφληση της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ. 165 ΕΩΣ Ο.Τ. 163Α ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

9) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.674,00 Ευρώ για την εξόφληση της μελέτης «Στρατηγική σχεδιασμού για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου περιοχής Καλλιθέας Δήμου Ρεθύμνου»

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.674,00 Ευρώ για την εξόφληση της μελέτης «Στρατηγική σχεδιασμού για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου περιοχής Μασταμπά Δήμου Ρεθύμνου»

11) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.674,00 Ευρώ για την εξόφληση της μελέτης «Στρατηγική σχεδιασμού για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου περιοχής Κουμπέ Δήμου Ρεθύμνου»

12) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.674,00 Ευρώ για την εξόφληση της μελέτης «Στρατηγική σχεδιασμού για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου περιοχής Περιβολίων Δήμου Ρεθύμνου»

13) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

14) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 132,84 € για την συντήρηση – παρακολούθηση του συστήματος συναγερμού στο ΔΑΚ Γάλλου.

15) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 332,10 € για την συντήρηση κλιματιστικών.

16) Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέρους του εξοπλισμού του έργου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

17) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ρεθύμνου.

18) Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΩΝ»

19) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 61.500,00 Ευρώ για την πληρωμή της 6ης πιστοποίησης της μελέτης «Διαμόρφωση – Αναβάθμιση Δυτικής Παραλιακής ζώνης Ρεθύμνου»

20) Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ».

21) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 303/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης όσον αφορά το 1ο σκέλος της απόφασης.

22) Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.300,00€ για την πράξη: «Προμήθεια ηλεκτρονικά ελεγχόμενου αναπλάστη ασφάλτου»

23) Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την πράξη: «Διαμόρφωση στην παραλιακή λεωφόρο»

24) Ψήφιση πίστωσης ποσού 27.600,00 € για την πράξη: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΙΙ»

25) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης του έργου: «Προμήθεια ηλεκτρονικά ελεγχόμενου αναπλάστη ασφάλτου»

26) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης του έργου: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΙΙ»

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)