08/05/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15

Αριθμός Πρόσκλησης 15                                                        Άδελε, 08/05/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 12η του μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

2)     Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών, εξέταση των ενστάσεων και κήρυξη του αποτελέσματος του διαγωνισμού «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2014», ως ΑΓΟΝΟΥ.

3)     Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαρτίου – Απριλίου έτους 2014.

4)     Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης για την «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου».

5)     Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

6)     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό  και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης..

7)     Λήψη απόφασης έγκρισης  πρακτικών διαγωνισμού και  κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».

8)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 729.742,45 € για την πράξη «Υπ. 2 Υπογείωση Δικτύου Δ.Ε.Η. (Δελφίνι – Κουτσολίδι)».

9)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 432.697,42 € για την πράξη «Υπ. 2 Υπογείωση Δικτύου Δ.Ε.Η. (Κριάρη)».

10)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την πράξη «Διαμόρφωση στη παραλιακή λεωφόρο».

11)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την πράξη «Εργασίες συντήρησης πράσινου στο παραλιακό μέτωπο».

12) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.690,00 Ευρώ για την πληρωμή του έργου «ΑΠΟΤΟΙΧΙΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΩΝ ΒΙΛΑΣ Barozzi».  

13) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 8.610,00 Ευρώ για την πληρωμή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΡΗΝΗΣ Barozzi ΣΤΑ ΡΟΥΣΤΙΚΑ».

14) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 12.300,00 Ευρώ για την πληρωμή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ».

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)