Πρόσκληση για έκτακτη (Δια Περιφοράς) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 32/2022 - 30/08/2022

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 32/2022)

 ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/222, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 31 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:00πμ και λήξη την 11:00πμ, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

 1) Έγκριση προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρεθύμνης.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι κρίνεται επιτακτική η στελέχωση των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, με δίμηνες συμβάσεις, ώστε να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες μας από 1η Σεπτεμβρίου και να ακολουθήσει η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, έχοντας τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται.

 Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

 Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                           Γιώργης Χ. Μαρινάκης

                             Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη:

1.  Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.  Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.  Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.  Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.  Ιωάννης Λίτινας
6.  Βασίλειος Γαλερός
7.  Θεόδωρος Νίνος
8.  Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

 α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)