28/01/11, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 04

Αριθμός Πρόσκλησης   03                                                      Ρέθυμνο  21-01-11

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνης την 2α  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για την διεξαγωγή φανερών πλειοδοτικών διαγωνισμών και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

  1. Διεξαγωγή του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «εκμίσθωση του θόλου πίσω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων και της συνεχόμενης αποθήκης, ιδιοκτησίας του, στο Ενετικό Φρούριο της Φορτέτζας, ως πωλητήριο χαρτών, περιοδικών, βιβλίων, αφισών και άλλων ειδών που έχουν σχέση με το Φρούριο».
  2. Διεξαγωγή του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «εκμίσθωση του αναψυκτηρίου, ιδιοκτησίας του, στο Ενετικό Φρούριο της Φορτέτζας».
  3. Διεξαγωγή του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «εκμίσθωση καταστήματος, που παραχωρήθηκε στον Δήμο Ρεθύμνης από τον Ο.Ε.Κ. σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 10903/18-06-86 έγγραφό του, στο Γ΄ συγκρότημα εργατικών κατοικιών στον Κουμπέ».
  4. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την «εκμίσθωση του θόλου πίσω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων και της συνεχόμενης αποθήκης, ιδιοκτησίας του, στο Ενετικό Φρούριο της Φορτέτζας,
  5. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την «εκμίσθωση του αναψυκτηρίου, ιδιοκτησίας του, στο Ενετικό Φρούριο της Φορτέτζας».
  6. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την «εκμίσθωση καταστήματος, που παραχωρήθηκε στον Δήμο Ρεθύμνης από τον Ο.Ε.Κ. σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 10903/18-06-86 έγγραφό του, στο Γ΄ συγκρότημα εργατικών κατοικιών στον Κουμπέ».

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

04 Αυγούστου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)