21/01/11, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03

Αριθμός Πρόσκλησης   03                                                           Ρέθυμνο  21-01-11


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνης την 26η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

  1. Διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2010 ως δωδεκατημόρια, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 και άρθρου 267 του Ν. 3852/2010.
  2. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 221/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης.
  3. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου «Κατασκευή εξαθέσιου δημοτικού σχολείου στου Ρουσσοσπίτι Δήμου Ρεθύμνου».
  4. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου «Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Πρασσών»   

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)