14/03/11, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06

Αριθμός Πρόσκλησης   06                                                Ρέθυμνο 14-03-11

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κτίριο στο Δ.Δ. Άδελε Δήμου Ρεθύμνης όπου στεγάζεται η Οικονομική Υπηρεσία διότι θα συζητηθούν θέματα οικονομικής φύσεως τα στοιχεία των οποίων βρίσκονται στον χώρο της Οικονομικής Υπηρεσίας, την 18η του μηνός Μαρτίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

6/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την προμήθεια 30 θυρωμάτων.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την μετάβαση του Αντιδημάρχου κ Γεωργίου Γεωργαλή, αρμόδιου για θέματα Παιδείας, στην Αθήνα.

3 Λήψη απόφασης για έγκριση και ψήφιση δαπανών μετακίνησης αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης στο Στρασβούργο στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ανταλλαγών «ΑΠΠΟΛΟΝΙΑ» σε συνεργασία με τον Δήμο Στρασβούργου. – Έγκριση και ψήφιση δαπανών για προμήθεια αναμνηστικών δώρων και μεταφοράς υλικού για το στήσιμο περιπτέρου με έντυπο υλικό προβολής του Δήμου και της πόλης του Ρεθύμνου.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση και ψήφιση δαπανών μετακίνησης αιρετών και συγκεκριμένα της μετάβασης στην Αθήνα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Θεμάτων κ.Μ. Τσιμπισκάκη και της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κ.Ζωής Σιταρένιου - Μπριλάκη, αρμόδιας για τα χωροταξικά θέματα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Ρεθύμνης.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την μετάβαση του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Γεωργαλή, αρμοδίου για θέματα Παιδείας στην Αθήνα.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση και ψήφιση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Θεμάτων κ. Μ. Τσιμπισκάκη και της Μ. Γκιαούρη, αρχιτέκτονας μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Βιώσιμη Πόλη.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης με σκοπό την παρουσίαση των εργασιών των μαθητών της τρίτης τάξης του Γυμνασίου Επισκοπής, οι οποίοι συμμετέχουν σε ειδικό πρόγραμμα με θέμα την Οικολογική Μετακίνηση (ECOMOBILITY).

8. Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης της προμήθειας γάλακτος μακράς διάρκεις (ΕΒΑΠΟΡΕ) για το ΕΤΟΣ 2011 (γ'' δόση - τελευταία του διαγωνισμού) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ρεθύμνης.

9. Έγκριση της από 20.11.2008 και με αριθμό κατάθεσης 102/21.11.2008 έφεσης του Δήμου Νικηφόρου Φωκά κατά απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης και έγκριση πληρεξουσιότητας στον κ. Παπαδάκη Ιωάννη για την άσκηση της έφεσης αυτής.

10. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων.

11. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου

12. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2009

- 2010 & ΣΑΕΠ 002)

13. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του έργου ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

14 Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του έργου ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΕΡΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ.

15 Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2011.

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)