23/11/18, Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

Θέμα: «Τεχνικό Πρόγραμμα και Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2019

 

Η συνεδρίαση έγινε στις 11.10.18 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα του Δημαρχείου υπό την Προεδρία του Αντιδημάρχου Ρεθύμνης κ. Αλεφαντινού Μίνωα, αφού επεδόθη η με αρ. 1/1.10.18 πρόσκληση προς όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 

1. Τσαντιρόπουλος Αριστείδης, εκπρόσωπος Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης

2. Ορφανός Ιωάννης, εκπρόσωπος ΤΕΙ Κρήτης- Παράρτημα Ρεθύμνης

3. Μακρυδάκη Ευαγγελία – Αικατερίνη, εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνης

4. Στεφανάκης Γεώργιος, εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνης

5. Σαμψών Άννα, εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου

6. Αδράμης Νικόλαος, εκπρόσωπος ΕΛΜΕ Ρεθύμνης

7. Μαρινάτος Ιωάννης, εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

8. Μπενάκης Ανδρέας, εκπρόσωπος Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Ρεθύμνης

9. Δρανδάκη Αναστασία εκπρόσωπος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ρεθύμνης

10. Παπαδογιάννης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ρεθύμνης

11. Λιολάκης Γεώργιος, εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνης

12. Κυριμάκης Μάριος, εκπρόσωπος Συλλόγου Ξενοδόχων Ν Ρεθύμνης

13. Γαγάνη Ελένη, εκπρόσωπος Λυκείου Ελληνίδων

14. Σπαντιδάκης Ιωάννης, εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης

15. Παπαδάκης Αντώνιος, εκπρόσωπος Ερυθρού Σταυρού Τμήμα Ρεθύμνης

16. Παναγιωτάκης Ζαχαρίας, εκπρόσωπος Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης

17. Σταυρουλάκης Αντώνιος, εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγου Γονέων Μαθητών Δ Ρεθύμνης

18. Βουζουνερακης Γεώργιος, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Ρεθύμνης

19. Βουρτζούμης Ηλίας, εκπρόσωπος Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνης «ΣΥΜΠΟΛΙΣ»

20. Κρεβετζάκης Θωμάς, εκπρόσωπος Συλλόγου Κατοίκων Παλιάς Πόλης Ρεθύμνης

21. Μαλλιαρός Νικόλαος, εκπρόσωπος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν Ρεθύμνης

22. Τσαχάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν Ρεθύμνης

23. Καραβιώτης Γεώργιος, εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ρεθύμνης

24. Σπιταδάκης Ξενοφών, εκπρόσωπος Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Δυτικής Κρήτης

25. Παπουτσιδάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος Συλλόγου Οικοπεδούχων Εκτός Σχεδίου Πόλεως Ρεθύμνης

26. Αποστολάκης Ιωάννης, Δημότης

27. Μακρυδάκης Κων/νος, Δημότης

 

 

Στην Επιτροπή παραβρεθήκαν και οι : ο Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Σερντεδάκις Νικόλαος, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαδουράκης Αναστάσιος, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ, Λελεδάκης Δημήτριος, Σπανουδάκης Στυλιανός και Αγριμάκης Νικόλαος. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργαλής Γεώργιος και ο Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης κ Βώβος Νικόλαος.

 

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ Μαρινάκης απουσίαζε από τη συνεδρίαση λόγω συμμετοχής του στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ και σε συνεδρίαση στο Πράσινο Ταμείο.

 

 

Ο κ.Προεδρεύων αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προς συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Σκεπτ: 1

 

Ο Προεδρεύων ανακοίνωσε το θέμα: «Τεχνικό Πρόγραμμα και Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2019»

Και επίσης παρουσίασε το «Τεχνικό Πρόγραμμα και Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2019».

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τοποθετήθηκαν τα παρόντα μέλη.

Στο τέλος έγινε ψηφοφορία από την οποία προέκυψε η έγκριση του «Τεχνικού Προγράμματος και Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2019» Δήμου Ρεθύμνης, ομόφωνα.

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 1

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το «Τεχνικό Πρόγραμμα και Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2019» ως έχει.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)