Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης - 26/11/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting στις 07.12.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση του παρακάτω θέματος :

Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος και του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τρίτη 08.12.2020 ίδια ώρα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

20 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)