09/01/13, Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης Ρεθύμνης 2

Αριθμ. Πρόσκλησης: 2

Ρέθυμνο 09 Ιανουαρίου 2013

 

Προς Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης Ρεθύμνης

 

Λόγω της μη ύπαρξης απαρτίας στην προηγούμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013, ορίζεται νέα ημέρα. Η συνεδρίαση θα γίνει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στα μέλη να ενημερωθούν τόσο για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος όσο και για το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2013.

Πληροφορίες: Ελένη Τζαγκαρούλη: 28313 43213 

1. Τεχνικό Πρόγραμμα – Ετήσιο Πρόγραμμα – Προϋπολογισμός 2013

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

13 Αυγούστου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)