15/01/13, Ανακοίνωση Επιτροπής Διαβούλευσης Ρεθύμνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ρέθυμνο 15.01.2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καλεί τους φορείς του Δήμου Ρεθύμνης, ήτοι εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις, επιστημονικούς συλλόγους και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, ενώσεις και συλλόγους γονέων, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, το τοπικό Συμβούλιο νέων, που επιθυμούν να εκφράσουν ενδιαφέρον για την εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, από τις 16.01.2013 έως και 23.01.2013, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Ρεθύμνου (1ος όροφος).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)