26/07/17, Πρόσκληση 4 Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου

Αριθμός Πρόσκλησης 4                          Ατσιπόπουλο: 25 Ιουλίου 2017

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας
Ατσιποπούλου

 
Παρακαλούμε να έλθετε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας (στο χώρο του ΚΕΠ) την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 20.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οριοθέτηση χώρου στο Ηρώο Ατσιποπούλου για την τοποθέτηση προτομής του Ανθυπολοχαγού πεζικού Παπατζανή Γεωργίου.

2. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης οριοθέτησης χώρου επί της οδού Αριστοτέλους για στάθμευση οχημάτων του ξενοδοχείου «Πάνθεον».

3. Ενημέρωση των μελών του Τ.Σ. επί διαφόρων θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ. Κ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ

29 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)