25/08/15, Πρόσκληση 5 Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

Ατσιπόπουλο: 24 Αυγούστου 2015

Αρ. Πρωτ. : 202

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης 5

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου

 

 

Παρακαλούμε να έλθετε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας (στο χώρο του ΚΕΠ) την 27 /08/ 2015 και ώρα7.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης παράτασης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Παυλάκη Φωτεινής.

2. Αγορά ή απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Παπατζανή Χαράλαμπου στη θέση «Παναγιά Ελιές» έναντι νέου Γυμνασίου και Λυκείου Ατσιποπούλου.

3. Ενημέρωση μελών επί διαφόρων θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ. Κ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

 

27 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)