15/05/09, ΗΔ Δημαρχιακής Επιτροπής (συνεδρίαση 21.05.2009, ώρα 12:00)

Ρέθυμνο 15.05.2009

Αρ.Πρόσκλησης 14

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 15.05.2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αναψυκτηρίου Φορτέτζας.
2. Εγκριση Πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο 15ο Δ.Σχολείο».
3. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος Καφενείο-Ιντερνετ .
4. Απευθείας αναθέσεις Μελετών.
5. Ψηφίσεις πιστώσεων.
6. Εκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης καθορισμού θέσης για ζωγράφο.
7. Συζήτηση της αιτήσεως-αναφοράς της ανώνυμης εταιρείας Κτήμα Γιαννούλη Α.Ε.,σχετικά με την εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΓΙΩΡΓΗΣ Χ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

13 Αυγούστου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)