03/12/09, ΗΔ Δημαρχιακής Επιτροπής (συνεδρίαση 08.12.2009, ώρα 13:00)

Ρέθυμνο 03.12.2009

Αρ.Πρόσκλησης 37

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 08.12.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων

2. Ψηφίσεις πιστώσεων

3. Λήψη απόφασης για έγκριση όρων των έργων:

α) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Καρέ

β) Ασφαλτόστρωση δρόμων Φωτεινού – Μπαλέ

4. Έγκριση όρων της προμήθειας τοποθέτησης πινακίδων οδών.

5. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση των έργων :

α) Έργα ανάπλασης στον οικισμό Γιαννούδι πρ/σμού 10.000,00 €

β) Εργασίες στο κέντρο Λαϊκής Τέχνης πρ/σμού 5.000,00 €

γ) Ασφαλτόστρωση τμήματος parking Εθν. Σταδίου Γάλλου,

πρ/σμού 10.000,00 €

6. Εξέταση της από 16-11-2009 ένστασης της εταιρίας Ξυλούρης Επ. & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της διαδικασίας διενέργειας του από 13-11-09 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ»

7. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού και κατακλυρωση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΙ»

8. Απόδοση λογαριασμού για τα υπ’ αριθμόν 2119/09, 2121 Β/09, 2120 Β/09 και 2767/09 Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΓΙΩΡΓΗΣ Χ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 


13 Αυγούστου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)