02/11/09, ΗΔ Δημαρχιακής Επιτροπής (συνεδρίαση 06.11.2009, ώρα 10:30)

Ρέθυμνο 02.11.2009

Αρ.Πρόσκλησης 35

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 06.11.2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων

2. Ψηφίσεις πιστώσεων

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή ορκωτών εκτιμητών.

4. Έγκριση όρων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Ρεθύμνου.

5. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2218/94.

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ) ποσού 33.000,00 €

7. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λαϊκή αγορά της Πέμπτης.

8. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής για την Επέκταση του Δημοτικού Νεκροταφείου και κατακύρωση αυτού.

9. Έγκριση όρων διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια Εορταστικός διάκοσμος.

10. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής και κατακύρωση του έργου Ανακαίνιση & επέκταση του θεάτρου Ερωφίλη.

11. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής και κατακύρωση του έργου Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γάλλου.

12. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής και κατακύρωση του έργου :Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων.

13. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής και κατακύρωση του έργου Αποκατάσταση – ανάπλαση όψεων των 5 διατηρητέων κτιρίων του ενετικού οικισμού των Πρασσών του Δήμου Ρεθύμνου

14. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής και κατακύρωση του έργου Πλακοστρώσεις δρόμων δυτικού τμήματος Π. Πόλης.

15. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής και κατακύρωση του έργου Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στην περιοχή Περιβολίων.

16. Έγκριση όρων του έργου Συμπληρωματικές εργασίες στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη.

17. Έκδοση τοπικής κανονιστικής σχετικά με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη.

18. Έγκριση όρων της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

19. Έγκριση όρων για την προμήθεια σκυροδέματος κατασκευής πεζοδρομίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΓΙΩΡΓΗΣ Χ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

09 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)