Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 9/2024 22-02-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 9/2024)

 

 

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, ΣΗΜΕΡΑ, την 22η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

 

 

1.Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλία με την Αναστασία) για την τελετή έναρξης του Καρναβαλιού, την Κυριακή 25.02.2024, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 παρ. 2, περ. β,υποπερ. αα του Ν.4412/2016.

 

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ανάθεσης των υπηρεσιών στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Στυλιανός Σπανουδάκης

Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

 

24 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)