Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 10/2024 23-02-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 10/2024)

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 27η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

 

1. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας-Κέντρα ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενες υπηρεσίες)» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

2. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημοσίας ανοιχτής διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)».

3. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημοσίας ανοιχτής διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ».

4. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

5. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής από τον Δήμο Ρεθύμνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων.

6. Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Ρεθύμνης για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Αρείου Πάγου για αντίκρουση αίτησης αναίρεσης.

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης οικοπεδικής λωρίδας σε κοινή χρήση στη θέση “Πιταρά Χαλέπα” στο Ρουσσοσπίτι της Κοινότητας Ρουσσοσπιτίου του Δήμου Ρεθύμνης.

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης οικοπεδικών λωρίδων σε κοινή χρήση στη θέση Πηγή της Κοινότητας Πηγής του Δήμου Ρεθύμνης.

9.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη κοπής δέντρων.

10. Λήψη απόφασης για την κατάργηση δύο θέσεων πωλητών στην Λαϊκή αγορά στο Ρέμα Συνατσάκη (Λαϊκή Αγορά Δευτέρας)

11.Έγκριση και εξειδίκευση πιστώσεων για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις 2024.

12. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την Επέκταση της υπ. αρ. 14867/18-05-2022 σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

13. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την Επέκταση της υπ. αρ. 8807/29-03-2022 σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».

14. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την Επέκταση της υπ. αρ. 14098/12-05-2022 σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».

15. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την Επέκταση της υπ. αρ. 8802/29-03-2022 σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».

16. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την Επέκταση της υπ. αρ. 8804/29-03-2022 σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».

17. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την Επέκταση της υπ. αρ. 8799/29-03-2022 σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».

18. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την Επέκταση της υπ. αρ. 8798/29-03-2022 σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».

19. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την Επέκταση της υπ. αρ. 8808/29-03-2022 σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

20. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την Επέκταση της υπ. αρ. 8809/29-03-2022 σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».

21.Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Στυλιανός Σπανουδάκης

Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

25 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)