ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6/2024 - 14/02/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 6/2024)

 

 Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

 

  1. Έγκριση και εξειδίκευση πιστώσεων για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις 2024 και επικαιροποίηση της 426/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
    1. Τροποποίηση της 448/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον τίτλο.
    2. Τροποποίηση της 449/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση τροποποιημένων τευχών δημοπράτησης και παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών.

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, εξ’ αιτίας των ασφυκτικών ημερομηνιών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στυλιανός Σπανουδάκης
Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

24 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)