ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Αύξων αριθμός 16/2024)- 02/04/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 16/2024)

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 2η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

1. Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης μηνός Δεκεμβρίου 2023.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου Interred Euro-MED με τίτλο «eWAsTER - Preventing e-waste from polluting MED water by turning waste into a resource: Πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων της Μεσογείου από τα ηλεκτρονικά απόβλητα, μετατρέποντας τα απόβλητα σε πόρο» και ένταξη του στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024.

3. Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του επαναληπτικού Δημοσίου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» για το ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης» & ΤΜΗΜΑ 5 :«Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών» της υπ’ αρ. 28088/25-07-2023 Διακήρυξης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με ίδιους όρους.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας της δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ».

5. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για «Νέες συνδέσεις ύδρευσης».

6. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την «Αναταξινόμηση Οχημάτων, Τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π.»

7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 99/2017».

8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης».

9. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά δέκα (10) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες των Εικαστικών Εργαστηρίων της Δ/νσης Πολιτισμού –Τουρισμού –Αθλητισμού –Μουσικής Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης.

10. Λήψη απόφασης για την έναρξη των διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δυο κατεδαφιστέων ακινήτων στην Δημοτική Κοινότητα Πρινέ Ρεθύμνης.

11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης για τον οριστικό καθορισμό της αποζημίωσης κατά της υπ’ αριθμ. 170/2023 Απόφασης από το Μονομελές Εφετείο Κρήτης.

12. Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα Τουρισμού στο Βελιγράδι.

13. Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ποιότητας Ζωής στην Πορτογαλία.

14. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

 

Στυλιανός Σπανουδάκης

Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη:

1. Λαχνιδάκης Δημήτριος

2. Λιανδρή Χαρίκλεια

3. Λουκογιωργάκης Ευστάθιος

4. Μαλάς Άγγελος

5. Σκορδίλης Γεώργιος

6. Δερεδάκης Νικόλαος

7. Καρνή Μερσίνη

8. Κουτσαλεδάκη Ειρήνη

 

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοψηφίας):

1. Φραγκιαδάκης Στυλιανός

2. Μποτονάκης Μποτόνης

3. Ηλιάκης Κων/νος

4. Σαμψών Στυλιανός

5. Προβιάς Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ» (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοψηφίας):

1. Τζαγκαράκης Εμμανουήλ

2. Παπατζανή Καλλιόπη

3. Μεργέρογλου Κων/νος

 

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)