ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Αύξων αριθμός 20/2024) - 24/04/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 20/2024)

Σας προσκαλούμε  σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, ΣΗΜΕΡΑ, την 24η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

 1. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ. αρ. 64/ΠΙΤ/67/2024 διαταγής πληρωμής του Μ.Πρ.Ρεθύμνου


Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

 

Στυλιανός Σπανουδάκης
Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

 

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)