ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Αύξων αριθμός 17/2024)- 09/04/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 17/2024)

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 9η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

1. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2023.

2. Μερική ανάκληση της υπ' αρ. 28/2024 Απόφασης της Δ.Ε. και έγκριση Πρακτικού 6 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με θέμα «Ανταλλακτικά - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».

3. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 1 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» «Προμήθεια δύο μεταχειρισμένα τετράπορτα φορτηγά 4Χ» για το Τμήμα Αποκομιδής Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων Τμήμα 1.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ»

5. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και

τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 5Ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης (μεταφερόμενες πράξεις)».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 7Ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης (μεταφερόμενες πράξεις)».

8. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 13Ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης (μεταφερόμενες πράξεις)».

9. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση Σπηλαίου Γερανίου (μεταφερόμενες πράξεις)».

10. Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης με διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την προμήθεια αρτοποιήματος (ψωμί) για τις ανάγκες της Δομής του Συσσιτίου του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.

11. Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ της αρ. 7584/03-03-2023 «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Δομών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ - ΚΔΑΠ) και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου»-ΤΜΗΜΑ 7 : «Είδη Αρτοπωλείου».

12. Λήψη απόφασης για το άγονο του αποτελέσματος της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την «Μίσθωση Ακινήτου στέγασης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου -Λυκείου Ρεθύμνης».

13. Λήψη απόφασης για το άγονο του αποτελέσματος της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την «Μίσθωση Ακινήτου στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου».

14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 781/2023 απόφασης του Δ.Σ. για την εκμίσθωση του υπόγειου υποσταθμού ΔΕΗ στο Κ.Φ. 122 Ε της Πολεοδομικής Ενότητας Μασταμπά- Καλλιθέας του Δήμου Ρεθύμνης ως προς το χρόνο και το ποσό μισθώματος.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

 

Στυλιανός Σπανουδάκης

Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

Τακτικά Μέλη:

1. Λαχνιδάκης Δημήτριος

2. Λιανδρή Χαρίκλεια

3. Λουκογιωργάκης Ευστάθιος

4. Μαλάς Άγγελος

5. Σκορδίλης Γεώργιος

6. Δερεδάκης Νικόλαος

7. Καρνή Μερσίνη

8. Κουτσαλεδάκη Ειρήνη

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοψηφίας):

1. Φραγκιαδάκης Στυλιανός

2. Μποτονάκης Μποτόνης

3. Ηλιάκης Κων/νος

4. Σαμψών Στυλιανός

5. Προβιάς Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ» (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοψηφίας):

1. Τζαγκαράκης Εμμανουήλ

2. Παπατζανή Καλλιόπη

3. Μεργέρογλου Κων/νος

 

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)