Πρόσκληση για έκτακτη και κατεπείγουσα (Δια Περιφοράς) Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 13/2024 - 14/03/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 13/2024)

 Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, ΣΗΜΕΡΑ, την 14η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

1. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας καλλιτεχνικών εκδηλώσεων(συναυλίες και δρώμενα) που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2024  με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 παρ. 2, περ. β,υποπερ. αα του Ν.4412/2016.

2.  Έγκριση και εξειδίκευση  πιστώσεων για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων των καρναβαλικών εκδηλώσεων (συναυλίες και δρώμενα) που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εκδηλώσεων  2024 «Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2024  με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 παρ. 2, περ. β,υποπερ. αα του Ν.4412/2016

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ανάθεσης των υπηρεσιών στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Στυλιανός Σπανουδάκης

Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)