Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 12/2024 12-03-2024

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, ΣΗΜΕΡΑ, την  12η του μηνός Μαρτίου  έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

1. Έγκριση και εξειδίκευση  πιστώσεων για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Ρεθύμνης.

2.Έγκριση εκτέλεσης Ανάθεσης Συμβάσεων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2, περ. β. υποπερ. α.α. του Ν.4412/2016 για την καταβολή  πνευματικών δικαιωμάτων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2024».

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ανάθεσης των υπηρεσιών στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, ΣΗΜΕΡΑ, την  12η του μηνός Μαρτίου  έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

 

1. Έγκριση και εξειδίκευση  πιστώσεων για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Ρεθύμνης. 

 

2.Έγκριση εκτέλεσης Ανάθεσης Συμβάσεων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2, περ. β. υποπερ. α.α. του Ν.4412/2016 για την καταβολή  πνευματικών δικαιωμάτων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2024».

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ανάθεσης των υπηρεσιών στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)