Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 11/2024 05-03-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 11/2024)

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 5η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

 

1. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 για πρόσληψη προσωπικού  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ  (8) μηνών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων.

2. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή λοιπών αντικαταβολών, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης, συνολικά έξι (6)  ατόμων.

3. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 για πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη  της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (Φρουρίου Φορτέτζας), διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού –  Μουσικής Παιδείας και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

4. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης,  συνολικά δύο (2) ατόμων.

5.  Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ωρομίσθιας Απασχόλησης με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας έως δέκα (10) μήνες, για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού- Μουσικής Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων.

6. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2» του Δήμου Ρεθύμνης

7. Έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ρεθύμνης.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου παλαβής του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΛΙ-ΓΕΝΗ-ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

9. Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας της  προμήθειας «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου»

10. Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας της Υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης για τον εν λόγω διαγωνισμό.

11. Έγκριση και εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης με τίτλο «Δυνατές» .

12. Έγκριση επιχορήγησης στους πολιτιστικούς συλλόγους Αρμένων και Γερανίου και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την Καθαρά Δευτέρα.

13. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 42119/15.07.2020 Πρόσκλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)» που αφορά πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 – 67 ετών)

14.Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Στυλιανός Σπανουδάκης

Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)