Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 7/2024 - 20-02-2024

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, ΣΗΜΕΡΑ, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

• Έγκριση εκτέλεσης Ανάθεσης Συμβάσεων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2, περ. β. υποπερ. α.α. του Ν.4412/2016 για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (συναυλίες και δρώμενα) που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2024».

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών ημερομηνιών προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ανάθεσης των υπηρεσιών στο πλαίσιο έναρξης των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

23 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)