ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Αύξων αριθμός 04/2024)- 06/02/24

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 6η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

1)    Λήψη απόφασης μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού της  προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης», με αριθμό συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 284452.

2)    Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ. αρ. 3/ΠΙΤ/3/2024 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

3)    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2021».

4)    Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη κοπής τριών (3) δέντρων που φύονται επί της  δημοτικής οδού στην Δημοτική Κοινότητα Ρουσσοσπιτίου.

5)    Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Στυλιανός Σπανουδάκης

Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)