ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Αύξων αριθμός 02/2024)- 19/01/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 02/2024)

 Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την  19η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023, ως εξής:

 

1. Σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2024 – Αναγκαίες ή μη προσαρμογές με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2024

 

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω της άμεσης ανάγκης έγκρισης του προϋπολογισμού  2024 για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ   

               ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Στυλιανός Σπανουδάκης

 

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)