03/05/13, Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» - Συγκρότηση και Ορισμός ΟΔΕ του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
"Κοινωνική Πολιτική
και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης"


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συγκρότηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) αποτελούμενη από έξι (6) μέλη – υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στο φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.

 

Δείτε παρακάτω την Απόφαση:

26 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)