13/05/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 12 (συνεδρίαση 17/05/2016, ώρα 20:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 12                                                     Ρέθυμνο 13.05.2016


ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 17.05.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση του κανονισμού παραλίας (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

4. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αδελιανός Κάμπος της Δ.Κ. Άδελε (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

5. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Έγκριση χορήγησης άδειας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Σκορδίλης).

7. Παραχώρηση δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Σκορδίλης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)