24/04/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 12 (συνεδρίαση 27/04/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 12

Ρέθυμνο 23.04.2015

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 27.04.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την Π. Ν. Π. με τίτλο “Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2015.

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

4. Εκλογή αντιπροσώπων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Κρήτης (ΦΟΣΔΑ Κρήτης).

5. Έγκριση έκδοσης Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

6. Έγκριση 2ης τροποποίησης της μελέτης του έργου “Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κουρμούλη)”.

7. Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στις προτάσεις: α) “Civitur” στο πρόγραμμα HORIZON 2020 στον άξονα “Smart, Green and Integrated Transport” και β) “Iplan” στο πρόγραμμα HORIZON 2020 στον άξονα “Waste – 2015 – 2 stage – ECO INNOVATIVE STRATEGIES”.

8. Ένταξη κτιρίου του Δήμου Ρεθύμνης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Euronet 50-50 max “Ξεκλειδώνουμε την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία και σε άλλα Δημοτικά κτίρια".

9. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης “ΜΠΕ και μελέτη διευθέτησης υδατορέματος ανατολικά του 5ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου στο Σφακάκι Δήμου Ρεθύμνου”.

10. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών και προμηθειών.

11. Διάθεση του χηρεύοντος περιπτέρου επί της συμβολής Κουρμούλη – Κονδυλάκη – Ψυχουντάκη και κατάργηση της θέσης στην αρχή της οδού Παπανδρέου.

12. Έγκριση αποδοχής έκδοσης τελών κυκλοφορίας Οχημάτων – Μηχανημάτων.

13. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και ΠΚΤΜΝΕ έργων.

14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

15. Ορισμός μελών Eπιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΥΖΑΡΙ ΕΩΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ»

16. Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης – παραλαβής μηχανολογικού εξοπλισμού της προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου για την εκτέλεση του έργου “Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και τεχνικών παρεμβάσεων εντός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, μέσω παραχώρησης μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας ΠΕΡ”.

17. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υδραυλικών ειδών, υλικών και εξαρτημάτων.

18. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) στην περιοχή “Κουμπέ” του Δήμου Ρεθύμνης.

19. Τροποποίηση της υπ' αρ. 346/14 απόφασης Δ.Σ. ως προς το σκέλος του ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη στελέχωση της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης των πεπαλαιωμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.

20. Τροποποίηση απόφασης της 539/10 απόφασης Δ.Σ. για τη συμμετοχή του Δήμου σε έργο ΕΣΠΑ του Δήμου Χανίων με τίτλο “Ψηφιακές Υπηρεσίες Πληροφοριών Κυκλοφορίας Μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης” στα πλαίσια της πρόσκλησης 20.1 του Ε.Π. ΨΣ.

21. Τροποποίηση της 268 /15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην 3η Παγκρήτια έκθεση “ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ”.

22. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα άθλησης για όλους.

23. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης.

24. Ανανέωση της μείωσης του μισθώματος του κτιριακού συγκροτήματος των δημοτικών σφαγείων.

25. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

27. Διαγραφή παραστατικού.

28. Παραχωρήσεις χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

29. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την προβολή του Δήμου Ρεθύμνης στην Ειδική Τουριστική Έκδοση «ΑΝΕΚΟΡΑΜΑ».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)