19/02/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 6 (συνεδρίαση 24/02/2016, ώρα 15:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 6                                                   Ρέθυμνο 19.02.2016

 ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 24.02.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση ψηφίσματος για καθιέρωση “Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας” (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

2. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Ρεθύμνης στο Ο.Τ. 431Β της πολεοδομικής ενότητας Μασταμπά Καλλιθέα (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

3. Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου “Σπηλιαριδίων” στο Λατζιμά πλησίον οικισμού Πρίνου Δήμου Ρεθύμνης – ΠΕ Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός – Αειφόρος Τουρισμός (In – Heritage)» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ανοικτή πλατφόρμα διαχείρισης «έξυπνων» πόλεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών τους (CitIeS)» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση της πράξης : «Σύνταξη μελέτης Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Κρήτης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙ ΤΔ ΓΕΡΑΝΙΟΥ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων” (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

9. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας οικισμού Όρους Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού και πινάκων προγραμματισμού(εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

13. Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για οκτώ (8) μήνες στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων – Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

14. Διεύρυνση ωραρίου εργασίας σε Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

15. Έγκριση της υπ' αρ. 60/16 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

16. Έγκριση συνδρομών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

17. Έγκριση διενέργειας προμήθειας μιας φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες της Πολεοδομίας Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

18. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων για την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Εξέταση αιτήματος για αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης του συγκροτήματος των δημοτικών σφαγείων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου για ανανέωση της μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

22. Ανάκληση της υπ' αρ. 822/2015 απόφασης Δ.Σ. περί ψήφισης πίστωσης για μετάφραση κειμένων και λήψη νέας απόφασης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

23. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και διεξαγωγή σεμιναρίων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

08 Δεκεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)