20/11/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 31 (συνεδρίαση 25/11/2015, ώρα 16:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 31

Ρέθυμνο 20.11.2015

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.11.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη δημιουργία δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Χαμαλευρίου (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

3. Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣOΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

5. Έγκριση αποφάσεων των Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”, “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου” και “ΚΕΔΗΡ” περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. Έτους 2015 (εισηγητές κ. Τσιομπίκας, κα Κουτσαλεδάκη, κ. Ηλιάκης).

6. Έγκριση της υπ' αρ. 272/15 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής βεβαιωθέντων τροφείων και τυχόν προσαυξήσεων (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

7. Έγκριση των υπ' αρ. 88/15 και 94/15 αποφάσεων Δ. Σ. ΚΕΔΗΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού 2015 και είσπραξης τροφείων στο ΚΔΑΠ αντίστοιχα (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

8. Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση GRECKA PANORAMA που θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Προβολής και Πρασίνου για το σκοπό αυτό και ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

11. Έγκριση Marketing Plan – Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής και Διαφημιστικής Προβολής (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

12. Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας Υγειονομικού, Φαρμακευτικού και κτηνιατρικού υλικού για το Δήμο Ρεθύμνης και τα Νομικά του Πρόσωπα», μετά από άγονο διαγωνισμό (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση συνδρομών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

15. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

16. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

17. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Πρόεδρος)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

01 Μαρτίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)