27/08/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 23 (συνεδρίαση 31/08/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 23

Ρέθυμνο 27.08.2015

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 31.08.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην Τ.Κ. Χαμαλευρίου (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

3. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και εργασιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Αναπροσαρμογές ή μη δημοτικών τελών και δικαιωμάτων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διενέργειας διαγωνισμού για την εργασία “Καθαριότητα – Οδοκαθαρισμός” (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

9. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

11. Τροποποίηση της υπ' αρ. 694/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής προστίμων παράνομης διαφήμισης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση της υπ' αρ. 249/15 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί αναδιατύπωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

15. Έγκριση αποφάσεων του ΤΟΕΒ Επισκοπής περί έγκρισης απολογισμού 2014, προϋπολογισμού 2015, αρδευτικού κανονισμού και ανάθεσης έργου (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

16. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρωμοναστηρίου για την κατασκευή αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

17. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)