11/06/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 17 (κατεπείγουσα συνεδρίαση 11/06/2015, ώρα 20:00)

Αριθ. Πρόσκλησης : 17

Ρέθυμνο 11.06.15

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Σας παρακαλούμε να έρθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει σήμερα 11.06.15, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω επείγον θέμα:

 

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εκτελούμενου έργου “Επισκευή δρόμου Σταυρωμένος Αστέρι”

(εισηγητής Αλεφαντινός)

2. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ για το έργο “Επισκευή δρόμου Σταυρωμένος Αστέρι” (εισηγητής Αλεφαντινός)

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εκτελούμενου έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμων Τιμίου Σταυρού” (εισηγητής Αλεφαντινός)

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι λήγουν οι προθεσμίες εκτέλεσης των έργων , για το πρώτο 11/06/15 και για το δεύτερο 13/06/15.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

6. ΜΜΕ

 

 

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)