Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 5/2024 - 09/02/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 5/2024)

 

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1)  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

2)  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ. (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

3)  Λήψη απόφασης για έγκριση κανονισμού λειτουργίας της δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου).

4)     Τροποποίηση  της υπ’ αρ. 310/2023 (σε Ορθή Επανάληψη) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών με ειδικές ανάγκες για τη σχολική περίοδο 2023 – 2024 (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου).

5)     Τροποποίηση  της υπ’ αρ. 312/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές στα Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Ρεθύμνης, για τη σχολική περίοδο 2023 – 2024 (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου).

6)  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 210/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, όπως ισχύει, περί έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας και σύστασης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου).

7)  Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής μη αναλωσίμου υλικού Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου).

8)  Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στη θέση  ''ΚΑΤΩΣΤΡΑΤΙ''  στον οικισμό Σφακάκι της Δημοτικής Κοινότητας Παγκαλοχωρίου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

9)  Ορισμός εκπροσώπου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ναυαγίων ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Ρ. (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

10)   Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

11)   Ανανέωση νομιμοποίησης εκπροσώπησης και ορισμός διαχειριστών που δύναται να κινούν τους τηρούμενους στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμούς του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

12)   Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης που εργάζεται με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

13)   Ορισμός Προέδρου και Μελών των Παραγωγικών Τάξεων για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδογιάννης).

14)   Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (εισηγητής κ. Παπαδογιάννης).

15)   Έγκριση ή μη κοπής δέντρων (εισηγητής κ. Παπαδόσηφος).

16)   Έγκριση διοργάνωσης/συνδιοργάνωσης δύο (2) εικαστικών εκθέσεων στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίησή τους (εισηγητής κ. Τσάκωνας).

17)   Έγκριση μετακίνησης, κάλυψης εξόδων εισιτηρίων και διαμονής καλλιτεχνικού συγκροτήματος, στα πλαίσια της τελετής έναρξης του ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2024 και διάθεση πίστωσης (εισηγητής κ. Τσάκωνας).

18)   Χορήγηση Αιγίδας του Δήμου Ρεθύμνης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων (εισηγητές κκ. Παπαδογιάννης και Τσάκωνας).

19)   Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Τσάκωνας).

20)   Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικοπεδικού χώρου για την κατασκευή οικογενειακού τάφου στα Δημοτικά Νεκροταφεία Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

 

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ      

21 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)