Τακτική Συνεδρίαση 37/29-11-2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Νοεμβρίου 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις υπ’ αριθ. 375/02-06-2022 & 488/25-04-2023 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση έκθεσης λήξης της εκκαθάρισης της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
  2. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ τριμήνου έτους 2023 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
  3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2023 (εισηγητές κκ. Μαλάς και Σπανουδάκης).
  4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ALPHA BANK A.E. για την ένταξη του Δήμου Ρεθύμνης στην Πλατφόρμα _ Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Κατασχέσεων ΟΤΑ (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
  5. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ALPHA BANK A.E. για την κατάθεση αποκλειστικά  των εισπράξεων, αναφορικά με την Διατραπεζική Υπηρεσία Εισπράξεων IRIS Online Payments και παρακολούθηση των πιστώσεων και χρεώσεων του ανωτέρω λογαριασμού (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
  6. Ορισμός προσώπων που δύναται να κινούν τους τηρούμενους στην τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» λογαριασμούς του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
  7. Ορισμός προσώπων που δύναται να κινούν τους τηρούμενους στην τράπεζα ALPHA BANK A.E. λογαριασμούς του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
  8. Υπογραφή σύμβασης με την  τράπεζα ALPHA BANK A.E. για την προμήθεια και την χρήση ασύρματου τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) για τις εκδηλώσεις στον Δημοτικό Κήπο Δήμου Ρεθύμνης και την προμήθεια ταμειακής μηχανής στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
  9. Προσφυγή στη διαδικασία μίσθωσης ακινήτου με απευθείας ανάθεση για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου  Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
  10. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
  11. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2022 (εισηγητής κ. Γεωργαλής).
  12. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2022 (εισηγητής κ. Γεωργαλής).
  13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» (εισηγητής κ. Μαλάς).  
  14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ  Δ. Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Μαλάς).  
  15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» (εισηγητής κ. Μαλάς).
  16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2022» (εισηγητής κ. Μαλάς).
  17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (εισηγητής κ. Μαλάς).
  18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής μηνός Οκτωβρίου της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» (εισηγητής κ. Λελεδάκης).
  19. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την επέκταση της υπ. αρ. 8806/29-03-2022 σύμβασης για την προμήθεια: «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» (εισηγητής κ. Λελεδάκης).
  20. Ρύθμιση διαδικασίας παράδοσης γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ρεθύμνης και διάθεση υπολειπόμενου γάλακτος στις δομές της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).
  21. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥποΕργο: Δ.Ε.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1» (εισηγητής κ. Μαλάς).
  22. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥποΕργο: Δ.Ε.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 3» (εισηγητής κ. Μαλάς).      
  23. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (εισηγητής κ. Μαλάς).
  24. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (εισηγητής κ. Μαλάς).
  25. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2)» (εισηγητής κ. Μαλάς).
  26. Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).
  27. Έγκριση διοργάνωσης/συνδιοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίησή τους (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).
  28. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

25 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)