Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 33/2023 - 18/10/2023

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Οκτωβρίου 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις υπ’ αριθ. 375/02-06-2022 & 488/25-04-2023 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)     Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ τριμήνου έτους 2023 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2)     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2023 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3)     Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ρεθύμνης, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε  υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023» (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

4)     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης Ρεθύμνου – Πανεπιστημίου – Γάλλου» (εισηγητής κ. Μαλάς).

5)     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 5ου δημοτικου σχολειου ρεθυμνησ» (εισηγητής κ. Μαλάς).

6)     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 6ου δημοτικου σχολειου ρεθυμνησ» (εισηγητής κ. Μαλάς).

7)     Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπ. αρ. 26315/04-08-2022 σύμβασης που αφορά την προμήθεια: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Μαλάς).

8)     Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Μαλάς).

9)     Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» (εισηγητής κ. Μαλάς).

10)   Χορήγηση αιγίδας του Δήμου Ρεθύμνης σε εικαστική έκθεση με τίτλο «Ρέθυμνο 3 Πράξεις» στο Σπίτι του Πολιτισμού (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

11)   Έγκριση της υπ’ αρ. 269/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «6η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης οικ. έτους 2023» (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

12)   Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην Π.Ε. Κουμπέ–Αγ. Νικολάου - Έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Μαλάς).

13)   Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών μελετών του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου» (εισηγητής κ. Μαλάς).

14)   Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ» (εισηγητής κ. Μαλάς).

15)   Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγητής κ. Μαλάς).

16)   Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγητής κ. Μαλάς).

17)   Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ» (εισηγητής κ. Μαλάς).

18)   Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 20669/20-07-2021 ενεργής σύμβασης με τίτλο «In-Heritage Υπηρεσίες συμβούλου για την διαχείριση και τον συντονισμό του έργου» (εισηγητής κ. Μαλάς).

19)   Τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρ.  36121/27-11-2017 Προγραμματικής Σύμβασης, ως ισχύει σήμερα, του Δήμου Ρεθύμνης με την Ενορία του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου Πόλεως Ρεθύμνου περί δημιουργίας Κέντρου Ρομποτικής – Ψηφιακής Τεχνολογίας – Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και αίθουσας εργαστηρίων – εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

20)   Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 170/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

21)   Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

22)   Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης σεμιναρίων διδασκαλίας ρυθμού και κρουστών για τους δημότες του Δήμου Ρεθύμνου και έγκριση δαπάνης (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

23)   Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

24)   Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

25 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)