Πρόσκληση για έκτακτη & κατεπείγουσα (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29/2023 - 29/09/23

Σας προσκαλώ σε έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει Δια Περιφοράς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και τηλεφωνικά, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. με 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση καταβολής αμοιβής στους καταρτιζόμενους της πρακτικής άσκησης του Δ.Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου και του Ι.Ι.Ε.Κ. MBS (My Business School) στο Δήμο Ρεθύμνης.

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι με τις από 13.09.23 αποφάσεις του ΙΕΚ, υπήρξε ενημέρωση ότι δεν θα επιχορηγηθεί η πρακτική άσκηση, οπότε πρέπει άμεσα ο δήμος να προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να αμειφθούν οι καταρτιζόμενοι κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, σύμφωνα με  τα οριζόμενα του άρθρου 3 της υπ' αρ. Κ5/97484/26.08.2021 (ΦΕΚ 3938/21).

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr ή τηλεφωνικά στο 28313.41222, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, ήτοι 10:00 – 11:00.

29 Σεπτεμβρίου 2023
 (1349)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)