Πρόσκληση για έκτακτη & κατεπείγουσα (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29/2023 - 29/09/23

Σας προσκαλώ σε έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει Δια Περιφοράς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και τηλεφωνικά, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. με 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση καταβολής αμοιβής στους καταρτιζόμενους της πρακτικής άσκησης του Δ.Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου και του Ι.Ι.Ε.Κ. MBS (My Business School) στο Δήμο Ρεθύμνης.

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι με τις από 13.09.23 αποφάσεις του ΙΕΚ, υπήρξε ενημέρωση ότι δεν θα επιχορηγηθεί η πρακτική άσκηση, οπότε πρέπει άμεσα ο δήμος να προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να αμειφθούν οι καταρτιζόμενοι κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, σύμφωνα με  τα οριζόμενα του άρθρου 3 της υπ' αρ. Κ5/97484/26.08.2021 (ΦΕΚ 3938/21).

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr ή τηλεφωνικά στο 28313.41222, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, ήτοι 10:00 – 11:00.

20 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)