13/04/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 9 (κατεπείγουσα συνεδρίαση 13/04/2016, ώρα 12:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 9

Ρέθυμνο 12.04.2016

 

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

 

Παρακαλούμε να έρθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει στις 13.04.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω επείγον θέμα :

 

“Έγκριση Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου Απορριμμάτων (ΤΔΣΑ) του Δήμου Ρεθύμνης”

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι, σύμφωνα με το υπ' αρ. 57213/04.04.16 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης, η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο έως 13.04.2016 και να διαβιβαστεί άμεσα στην Υπηρεσία τους, διαφορετικά το ΤΔΣΑ του Δήμου Ρεθύμνης θα ενσωματωθεί στον ΠΕΣΔΑΚ όπως προτείνεται από τους αναδόχους και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας και του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)