23/07/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 19

 

Βαθμός Ασφάλειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ----------------

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο 20.07.2018

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19111

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης

Λ.Κουντουριώτη 84

Τ.Κ.74131 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία

ΤΗΛ.: 2831341222

FAX 2831341323

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

4. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

5. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

6. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

7. ΜΜΕ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 19/18)

 

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.07.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης.

2. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά τη Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος της εταιρείας ΛΑΤΟΜ – ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου στη θέση «Παπά – Αμπέλι» της Τ.Κ. Πρίνου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και βοηθητικών χώρων του νεκροταφείου της κοινότητας (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Αποζημίωση δημοτών λόγω απαλλοτρίωσης (εισηγητής κ. Μαλάς).

5. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για οριοθέτηση δύο θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Ελεύθερνας» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Πηγής Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων α) “Συμπληρωματικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο – 5ο Λύκειο” και β) “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας- ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευαστικές εργασίες σε σχολικές υποδομές” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων της παραλιακής ζώνης Νικ. Φωκά και Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης Β1 υποέργο : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Δίκτυα)” (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Ανάκληση έκθεσης βεβαίωσης παράβασης Δημοτικής Αστυνομίας (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

18. Έγκριση απόφασης Δ. Σ. ΚΕΔΗΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού 2018 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

19. Παραχώρηση χώρων στην ΚΕΔΗΡ με υποχρέωση συντήρησής τους (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

20. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στις Τ.Κ. Επισκοπής για τη στέγαση παιδικού (εισηγητής κ. Μοτάκης).

21. Παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λούτρας για τη στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού (εισηγητής κ. Μοτάκης).

22. Έγκριση των υπ’ αρ. 206, 207, 208 και 209/18 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Μοτάκης).

23. Διαπίστωση αναγκαιότητας κατασκευής νέου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Άδελε (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

24. Αντικατάσταση μελών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)