09/01/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 2 (συνεδρίαση 14/01/2015, ώρα 14:30)

Αριθ. Πρόσκλησης  2                                                    Ρέθυμνο 09.01.2015

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 14.01.2015 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Συζήτηση για τα προβλήματα του 14ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνης.
 2. Απολογισμός Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης.
 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.
 4. Παραχώρηση άδειας εγκατάστασης καμπινών για τη βελτίωση της ευρυζωνικότητας σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνης.
 5. Επιστροφή παραβόλου υποβολής ένστασης στο διαγωνισμό του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ”.
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2015.
 7. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
 9. Έγκριση Διενέργειας προμήθειας «Υλικά Συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Εξοπλισμός συνεργείου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης»  για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.
 10. Έγκριση Διενέργειας προμηθειών για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»  για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ειδών – υλικών απευθείας ανάθεσης ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015.
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων – λιπαντικών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015.
 13. Ορισμός μέλους στην επιτροπή παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 για το έτος 2015.
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης: α) στην Επιτροπή για θέματα ναυαγίων, β) στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό παραλιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ως πολυσύχναστων και γ) στην Επιτροπή  εξέτασης αιτημάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
 15. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 515/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ.
 16. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 720/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας.
 17. Πρόταση για τον καθορισμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)