10/05/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 9/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                     Ρέθυμνο 10.05.2019
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                     Αριθμός Πρωτοκόλλου: 13049

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης
Λ.Κουντουριώτη 84
Τ.Κ.74131 - ΡΕΘΥΜΝΟ

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία
ΤΗΛ.: 2831341222
FAX 2831341323

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 9/19)

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 15.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ανάκληση της υπ’ αρ. 295/12 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης δημοτικού ακινήτου στην Τ. Κ. Γερανίου για τη δημιουργία σκοπευτηρίου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

2. Γνωμοδότηση για τους όρους δόμησης, πολεοδομικούς περιορισμούς και χρήσεις γης αλιευτικού καταφυγίου Σκαλέτας (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

3. Παράταση Σύμβασης για «Μίσθωση Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου» (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

4. Εξειδίκευση δαπάνης του προγράμματος Destinations για την παροχή υπηρεσίας “Υπηρεσία εκτέλεσης δρομολογίου ηλεκτρικού λεωφορείου”.

5. Πιλοτική εφαρμογή κίνησης ηλεκτρικού λεωφορείου στα πλαίσια του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS για την τουριστική περίοδο 2019 (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α) “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2016”, β) “Δημιουργία χώρου αθλοπαιδειών στην Κυριάννα” και γ) “Συντηρήσεις – κατασκευές τεχνικών έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών των έργων α) “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2016” και β) “Συντηρήσεις – κατασκευές τεχνικών έργων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός, Σπανουδάκης).

9. Ανάκληση της υπ’ αρ. 338/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης και λήψη νέας για τη λύση και εκκαθάριση της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

10. Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και καταστήματος (Θόλου και Αποθήκης) στο Ενετικό Φρούριο Φορτέτζα του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους βεβαίωσης προστίμων Τροχαίας (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης ως συνδιοργανωτής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος μίνι ποδοσφαίρου “Socca World Cup 2019” και έγκριση σχετικού συμφωνητικού (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

14. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 174/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης για την ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες (εισηγήτρια κα Υπερηφάνου).

15. Έγκριση των υπ’ αρ. 69 και 73/19 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού 2020-2023 και καθορισμού τροφείων των τμημάτων προσχολικής αγωγής για τη σχολική περίοδο 2019 – 2020 αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

16. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

17. Διαπίστωση αναγκαιότητας, μοναδικότητας και καταλληλότητας του οικοπέδου που υπάρχει στον οικισμό Άδελε Δήμου Ρεθύμνου για την ανέγερση νέου 12/θεσιου δημοτικού σχολείου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

18. Έγκριση για την ένταξη εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

19. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

20. Παραχώρηση χώρου στο δημοτικό νεκροταφείο της Τ.Κ. Γωνιάς για κατασκευή οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)