26/03/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 9

Ρέθυμνο 26.03.2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 9/18)

Σας προσκαλώ στη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει σήμερα 26.03.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 για την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αιτημάτων για τον προγραμματισμό προσλήψεων και έχει γίνει συνεννόηση με το Υπουργείο να δεχτεί το αίτημα κατ’ εξαίρεση, το συντομότερο δυνατόν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)