24/03/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 9

Αριθ. Πρόσκλησης 9                                                      Ρέθυμνο 24.03.2017

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 29.03.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης και Δήμου Ρεθύμνης για την Πράξη: “Αποκατάσταση των υφάλων λιμενικών έργων του ενετικού λιμένα Ρεθύμνου” και έγκριση όρων αυτής (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

2. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για α) μεταφορά υφιστάμενης στάσης ΚΤΕΛ, β) κυκλοφορίας ζωήλατης άμαξας και γ) τοποθέτηση προτομής στο Ηρώον της Δ.Κ. Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας του υποέργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων» του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων, Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Ορισμός μελών στις Επιτροπές παραλαβής Έργων για το έτος 2017 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Alpha Bank για τη χρηματοδοτική παρακολούθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Castwater” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Έγκριση των υπ’ αρ. 31, 34, 68 και 70/17αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

10. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

11. Γνωμοδότηση για κοπή δέντρου στην Τ.Κ. Κούμων (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)