09/03/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 8

Ρέθυμνο 09.03.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 8/18)

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 14.03.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝΝΑ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων : α)«Τοπικές παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα Αρχοντικής», β) “Γυμνάσιο – Λύκειο Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης” και γ) “Διαμόρφωση Parking στη Σοχώρα” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση αγροτικού δρόμου Τ.Κ. Μυριοκεφάλων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο της Φιλαρμονικής” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των έργων : α) “Δρόμοι Μασταμπά Καλλιθέα” και β) “Βελτίωση βατότητας – Ασφαλτοστρώσεις οδών 2017” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προσθεσμίας του έργου “Βελτίωση βατότητας – Ασφαλτοστρώσεις οδών 2017” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Συμπλήρωση της 569/17 απόφασης Δ. Σ. με τεχνική έκθεση και συνημμένο διάγραμμα (εισηγητής κ. Μαλάς)

8. Έγκριση της υπ’ αρ. 396/17 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί έγκρισης απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (εισηγητής κ. Μοτάκης).

9. Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα για οχτώ (8) μήνες, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και συγκεκριμένα στο Γραφείο Ηλεκτρολογικών-Μηχ/κών Έργων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

10. Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για οχτώ (8) μήνες, στην Διεύθυνση Καθ/τας, Διαχ/σης Απορ/των- Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

11. Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για οχτώ (8) μήνες, στην Διεύθυνση Καθ/τας, Διαχ/σης Απορ/των- Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου με κάλυψη της δαπάνης με λοιπές αντικαταβολές (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

12. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης Παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Έγκριση του υπ' αρ. 3 πρακτικού Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής παραλαβής προσφορών, διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης Δήμου Ρεθύμνης για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου» για την ΟΜΑΔΑ 1: «Γάλα για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την Επέκταση της υπ’ αρ. 5617/2018 σύμβασης για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων των ετών 2018 – 2019 (εισηγητής κ. Σαμψών).

15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Επιστροφή ποσού στην Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Έγκριση προμήθειας επάθλων (κύπελλα – μετάλλια) για το τμήμα αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Έγκριση συνδρομών internet της Υπηρεσίας Δόμησης (εισηγητής κ. Μαλάς).

21. Έγκριση της υπ’ αρ. 67/18 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής παιδιών από το Δημοτικό Ωδείο (εισηγητής κ. Μοτάκης).

22. Έγκριση της υπ’ αρ. 1/18 απόφασης της Δ.Κ. Ατσιποπούλου περί ονοματοθεσίας του γηπέδου Ατσιποπούλου με το όνομα του πρώην Προέδρου της Κοινότητας Δημητρίου Λιονή (εισηγητής κ. Παπαλεξάκης).

23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 2ο GREEK PANORAMA Roadshow στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

24. Έγκριση προβολής του Δήμου Ρεθύμνης σε Ειδική Τουριστική Έκδοση «GREECE IS» και 1 καταχώριση στο ένθετο «Ταξίδια» της Καθημερινής (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

25. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

26. Συγκρότηση Επιτροπής Μετακίνησης (εισηγητής κ. Πολοπετράκης).

27. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

28. Σύσταση οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Τ.Κ. Μαρουλά του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

29. Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακού τάφου στα Δημοτικά Νεκροταφεία της Δ.Κ. Ρεθύμνης στα Τρία μοναστήρια και της Τ.Κ. Μαρουλά του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)