10/03/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 8

Αριθ. Πρόσκλησης 8                                                                              Ρέθυμνο 10.03.2017


ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 15.03.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

2. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Δρόμοι Μασταμπά – Καλλιθέας 2015” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Αποζημίωση δημοτών λόγω πράξης αναλογισμού (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Εκμίσθωση Δημοτικών τουαλετών (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

5. Συζήτηση επί αιτήματος του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” για τη λειτουργία των Σφαγείων .

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Διάλυση της από 6-8-2010 σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη παράκαμψης Τ.Δ. Ατσιποπούλου – Πρινέ 7ο υποέργο Τεύχη Δημοπράτησης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

11. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)